Kiekendiefproject Grenspark Groot Saeftinghe

November 21, 2019
1 comments

Op deze pagina vind je alles over de lopende projecten en initiatieven in Grenspark Groot Saeftinghe!

Zelf een project of idee indienen of reageren op een project? Log in of maak snel een profiel aan op dit platform en maak deel uit van de snel groeiende groep Grenspark 'Bewoners'. Er gaat een wereld voor je open.

 

 

 

In de afgelopen jaren is er binnen het Grenspark Groot Saeftinghe geƫxperimenteerd met maatregelen die de biodiversiteit stimuleren. Doelsoort is de Bruine Kiekendief, maar uiteraard profiteren ook andere akkervogels en insecten van deze maatregelen.

De uitdaging in deze experimenten is gelegen in de zoektocht naar mogelijkheden om biodiversiteit te integreren in de reguliere landbouw. De ervaringen tot nu toe leren ons dat vooral de gewassen graszaad en brouwgerst in aanmerking komen

Biodiversiteit in Graszaad
Graszaad is een gewas waar al veel diersoorten een geschikt biotoop vinden. Dit komt omdat het gewas meerdere jaren op dezelfde plaats blijft staan en er weinig bewerkingen in plaatsvinden. Zo blijft graszaad het gehele jaar een geschikt biotoop, zelfs in de winter, wanneer de overige landbouwgronden geploegd liggen.

Omdat het een veilig gewas voor dieren is, hebben we proeven uitgevoerd om dit gewas nog aantrekkelijker te maken. Er is gekeken welke onderdelen van het leefgebied ontbreken of versterkt kunnen worden. Er is ingezet op het creëren van stroken met kale grond, waar veel bodeminsecten op af komen. Kale grond warmt sneller op en de insecten zijn makkelijk te zien voor vogels. Zij zijn op hun beurt een belangrijke bron van voedsel voor veldleeuweriken, graspiepers en gele kwikstaarten. Kievit en Scholekster kunnen dan juist weer goed nestelen op deze kale stroken.

Op de kop-akkers van het graszaadperceel zijn bloemenmengelingen ingezaaid. Er is gekeken naar een brede bloeiboog, zodat er lange tijd bloemen zijn. Vanzelfsprekend is er gekozen voor soorten die hier van nature thuis horen. Deze bloemblokken blijken paradijsjes voor insecten. Daarnaast geven ze dekking aan jonge fazanten, patrijzen en hazen, zowel in de zomer als in de winter. In de winter zijn de bloemenvelden een gedekte tafel voor allerlei zangvogels.

De graszaadsector is enthousiast om de proeven voort te zetten en uit te breiden. Op termijn hoopt men een speciaal natuurvriendelijk geteeld graszaad op de markt te kunnen zetten. Wie weet voetbalt uw club in de toekomst op gras afkomstig van dit bijzondere project.

Biodiversiteit in brouwgerst
Zomergranen zijn van oudsher de meest geschikte gewassen voor akkervogels. Door de open structuur en de extensieve bewerkingen, konden veel insecten en vogels hier in het verleden goed leven. Nog steeds behoren de zomergranen tot de interessantste gewassen, maar door de hoge zaaidichtheid die tegenwoordig wordt gebruikt is er minder ruimte voor natuur. Door te experimenteren met lagere zaaidichtheden aan de buitenzijde van het perceel hebben we ingespeeld op de behoeften van vogels en insecten. Er is ingezaaid met 50 tot 60% van de gebruikelijke zaaidichtheid, waardoor het gewas in het broedseizoen langer open blijft. Dit levert een geschikte biotoop voor insecten en voor vogels die insecten eten. Het open gewas biedt ook mogelijkheden voor jonge vogels en hazen die hier dekking kunnen vinden. Interessant is dat de opbrengst niet per definitie de helft lager hoeft te zijn. De planten die er staan kunnen beter uitstoelen en zo een hogere opbrengst leveren.

In dit project is samengewerkt met de TOP-telers. Deze telen op duurzame wijze gerst. Het onderdeel biodiversiteit past prima in de doelstellingen van deze groep telers. De gerst wordt geleverd aan mouterij The Swaen in Kloosterzande. Deze willen de duurzaam geteelde gerst uit het Grensparkgebied leveren aan lokale streekbierbrouwerijen in Nederland en Vlaanderen. In samenwerking met landbouwers en mouterij willen we dit concept de aankomende jaren nog verder uitbouwen. Uiteraard het liefst grensoverschrijdend.

Bekijk hier een video van plattelandspret over kiekendiefvriendelijke teelt!

Images

Twitter

1  Comments

Eric De Keyzer November 24, 2019

Het Waasland staat gekend voor de raap. Smaak van Waas en de korte keten kunnen die typische raapjes gebruiken voor lokale gerechten. En het loof zal zeker een goede dekking vormen voor insecten en kleine dieren. Een bruikbaar idee?

Beste Eric,
Zeker een bruikbaar idee ! Ik ga dit gelijk doorgeven aan ons team. Kunnen ze met jou contact opnemen om eventueel af te stemmen met de mensen van Smaak en Waas?
groet Richard en bedankt voor de reactie!

Cookie settings