Online Talkshows

Regelmatig worden er online Talkshows georganiseerd om een ieder die geïnteresseerd is bij te praten over alle ontwikkelingen in het Grenspark. Op deze pagina zijn de diverse vragen met antwoorden die tijdens de uitzendingen gesteld zijn terug te lezen.

De talkshows (terug)kijken?

  • Bekijk de talkshow van 7 juli 2020, vanuit Paviljoen 't Schor in Paal, Klik op deze link
  • Bekijk de talkshow van 10 november 2020, vanuit de Abdijstudio in Middelburg, Klik op deze link
  • Bekijk de talkshow van 25 januari 2021, vanuit de Abdijstudio in Middelburg en B&B het Verborgen Geluk in Emmadorp, Klik op deze link

Showcooking 25 januari 2021

  • Bekijk enkel de showcooking video van 25 januari 2021, Klik op deze link
  • Bekijk hier de ingrediënten- en benodighedenlijst en receptuur van de showcooking talkshow.

 

FAQ talkshows

Nee, de boter uit de koelkast moet eerst op kamertemperatuur komen.

Dat mag, maar dan wordt het al snel te zoutig. aangezien de knolselder in zout gegaard is.

Vervelend dat, dat niet helemaal goed ging soms! De gehele talkshow, maar ook de showcooking zelf zijn beiden terug te zien. U kunt hiervoor hierboven op deze pagina op de juiste link klikken.

Dat vinden wij een hele mooie suggestie. Er zijn zoveel mooie plekken in het gebied om te beleven. We gaan bekijken wat we hiermee kunnen doen. Op dit moment zijn we een pagina aan het opstarten rondom 'Beleef het Grenspark'. Daar kunt u alvast eens kijken.

Rustpunten staat op de wensenlijst voor de komende jaren, in combinatie met passende infovoorziening. Daarnaast zetten we ook in op een aantal onthaalpoorten. Openbare toiletten behoren daar ook tot de mogelijkheden. Afvalbakken kunnen zeker bij poorten en in dorpen, maar langs de dijken, kreken en in de omgeving van natuurgebieden staan dergelijke afvalbakken in eerste instantie niet op de planning. De ervaring is dat deze afvalbakken vaak extra afval aantrekken.

Fietsers mogen ook op de Scheldedijk, voor gemotoriseerd verkeer is een toelating nodig.

Honden mogen aan de leiband op de Scheldedijk, niet in de gebieden.

Ja, dat vinden we een super mooi initiatief dat we zeker ondersteunen! Onlangs plaatsten we er een berichtje over op ons platform, bekijk deze hier.

Je kunt je aanmelden door contact met ons op te nemen. Ook kun je, je registreren op dit platform om mee te praten, denken en doen! Klik hier.

Heel begrijpelijk dat je als bedrijf een eigen huisstijl hebt. Uiteraard ben je vrij in het gebruik van de huisstijl van het Grenspark. Dit kan eventueel al het gebruik van het logo zijn, of bijvoorbeeld één van de sjablonen. Kijk voor de huisstijl hier.

Er zijn al enkele infopunten in het grenspark en/of directe omgeving. Bezoekerscentrum Saeftinghe (Emmadorp) vertelt je het verhaal van het Verdronken Land.

In de infokeet (Zoetenberm-Beveren) van het Hedwige-Prosperproject kom je meer te weten over de huidige werken i.k.v. de ontpoldering én over de verdere ontwikkeling van het grenspark.

In Fort Liefkenshoek tenslotte, vind je naast het verhaal van de inpoldering en havenontwikkeling ook nog het verhaal van de Linie's. Mocht je dan nog zin hebben: in grenscentrum Klingspoor (De Klinge) wordt het smokkelverhaal in al zijn glorie getoond. In de kern van het grenspark (Prosperpolder) wordt momenteel ook gewerkt aan 'De Prosperhoeve'. In de toekomst moet dit een onthaalpoort worden, maar momenteel is de 'maalderij' al voor een stuk ingericht.

Geen vereisten, gewoon een hart hebben voor de streek & passie om mee te helpen ontwikkelen!

We streven zoveel als mogelijk naar een prachtige natuurbeleving. Blijft staan dat sommige natuur kwetsbaar is en niet altijd mag worden bezocht. Het grenspark streeft wel naar steeds meer robuustheid van de natuur zodat ook meer beleving mogelijk is.

Dit krijgt zeker een plaats in het komende traject wat gevolgd gaat worden met de landbouwers.

Ja, dat klopt helemaal. Meer informatie over het kiekendiefproject vind je hier.

Het verhaal over het logo bekijk je hier.  De bruine kiekendieven foerageren volop in het grenspark, maar de broedgevallen zijn, zowel in Nederland als in Vlaanderen, een aandachtspunt. Voor meer informatie daarover, kijk hier.

In het gebied zelf worden geen bomen terug geplaatst. Wel wordt gekeken naar het buitengebied waar bomen kunnen worden geplant, zoals bijvoorbeeld erfbeplanting.

Ja, zeker. Provincie Zeeland en Provincie Oost-Vlaanderen nemen deel in de EGTS. Meer info: www.egtslinieland.eu.

Ja zeker, onlangs hebben we een nieuwsitem erover geplaatst op het platform, bekijk deze hier.  We gaan binnenkort ook meer informatie erover plaatsen onder 'beleef het Grenspark'. 

Deze dienen om de heuvel te bereiken, de overbruggingen komen over de kreken te liggen en dienen om deze met droge voeten te kunnen passeren.

De opgaves voor gebiedsdekkend internet van Nederlandse operatoren kunnen mee opgenomen worden.

Er is hier zorgvuldig naar gekeken en gebleken is dat de toren vrijwel geen zichtbaar invloed heeft op het landschap. Dit is ook besproken met de rijksadviseur voor leefomgeving voor een extra toets. Hij heeft hier ook mee ingestemd. Ik maak graag een afspraak met u om de plaatjes te delen. 

Ja, zeker. In de toren komen onthaal- en informatievoorzieningen en je hebt natuurlijk een mooi uitzicht over het landschap.

Het archeologisch onderzoek in de Hedwigepolder ligt stil tot maart 2021. Wanneer de maatregelen het weer toelaten zullen we in het voorjaar opnieuw een kijkmiddag organiseren. Meer informatie over de vondsten? Kijk hier!

Ja, die is er zeker. Via: hwww.routen.be/webshop kun je jouw wandelnetwerkkaarten downloaden. Ook kun je online jouw route plannen, via: www.routen.be/wandelrouteplanner.

Normaal elke 2e zondag van de maand. Soms is er een wandeling aan gekoppeld. De eerstvolgende mogelijkheid daarvoor is de 2e zondag van de maand oktober. Overigens kun je elke dag op eigen initiatief wandelen. Ook is er de mogelijkheid om een Grensparkgids te huren. Kijk hier om daar meer informatie over te verkrijgen.

Als er een kans is om de waterbus richting het grenspark te krijgen, is dat via Doel. Doel blijft nu bestaan en daar ligt al een steiger. Een droom van het grenspark om dit te kunnen verwezenlijken. Waneer en of dit gaat lukken is nog een vraag. Wel een van onze uitdagingen!

De volgende stap is de ontwerpen omzetten naar definitieve ontwerpen. In gezamenlijkheid zijn deze ontwerpen bedacht en uitgewerkt. Vervolgens is ermee ingestemd. Als de meerderheid hierop wil terugkomen, staan wij daar natuurlijk open voor. Overigens moeten voor de ontwerpen ook nog vergunningsprocedures worden doorlopen, dus helemaal zeker zijn de ontwerpen ook niet. Deze procedures kunnen ook nog voor wijzigingen zorgen. 

De heuvel wordt circa 40-45 meter hoog, inclusief uitkijktoren. Wat een mooie vorm van verbeelding: de stuurhut van een containerschip! 

Een app voor het weer komt er niet, daar zijn al voldoende goede app's voor. Voor onze wandelingen kunnen we het wel eens overwegen. Maar houd ook zeker de kalender op dit platform in de gaten voor begeleide wandelingen.

De energie houden we vast door geregeld streekholdersbijeenkomsten te organiseren. We informeren de streekholders en nodigen ze uit om mee te participeren. Dit doen we ook via het digitale platform. Verder nodigen we bij de grenspark-initiatieven ook altijd de streekholders uit om mee te denken en input te leveren voor de verdere ontwikkelingen. Daarnaast willen we ook jaarlijks gezamenlijke events ontwikkelen. Volgend jaar denken we aan iets van een kunstroute. Voor de komende 5 jaar willen we een aanjaagteam hiervoor aanstellen die ervoor dient te zorgen dat de energie gaat groeien.

Wanneer het Hedwige- Prosperpolder klaar is, kan er gewandeld en gefietst worden naar de Panoramaheuvel en langs de nieuwe Zeedijken.

Dat is nog niet exact bekend. We werken eraan om deze te plaasten conform de huidige ontwerpen. Overleg met het waterschap is daarover gestart. Echte duidelijkheid is er dus nog niet.

Er is pas een infobijeenkomst geweest. Daar was een goede opkomst. Het aantal inschrijvingen weten we pas na de sluitingsdatum in augustus. Volg ons platform, het aantal inschrijvingen zal daar bekend worden gemaakt.

De volgende stap is de ontwerpen omzetten naar definitieve ontwerpen. In gezamenlijkheid zijn deze ontwerpen bedacht en uitgewerkt. Vervolgens is ermee ingestemd. Als de meerderheid hierop wil terugkomen staan wij daar natuurlijk open voor. Overigens moeten voor de ontwerpen ook nog vergunningsprocedures worden doorlopen, dus helemaal zeker zijn de ontwerpen ook niet. Deze procedures kunnen ook nog voor wijzigingen zorgen. 

Wil je meer lezen over het Scheldekust project? Kijk dan hier.

Het beste is om de bijeenkomsten in de gaten te houden en mee te participeren. Voor begeleiding wordt vaak gezorgd.

Binnen het grenspark proberen we juist partnerschappen te stimuleren. tussen landbouw, natuur en haven. Een goed voorbeeld waarin samengewerkt wordt met boeren is het Bruine Kiekendief project. Dit krijgt een vervolg. Voorbeelden met beheer zijn de begrazingen in het Verdronken Land en de inzet van een lokale boer bij het project waterbuffels. Natuurlijk proberen we nog meer initiatieven aan te jagen.

Het Zeeuwse Landschap is partner van het grenspark en denkt zeker mee over Versterk de Scheldekust. Zeker in Emmadorp, maar ook bij de andere dorpen. Gezamenlijk kijken we ook naar de financiering en wie daaraan kan bijdragen. 

Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest met de dorpsbewoners van Paal in het kader van de Scheldekust. Dat heeft een mooi ontwerp opleverd. In de herfst gaan we het ontwerp verder oppakken en samen met de bewoners en andere partijen kijken wat er gerealiseerd kan gaan worden. De authenticiteit van Paal kan dan zeker benadrukt worden, voor zover dat al niet in het ontwerp is opgenomen.

Wil je meer lezen over het Scheldekust project? Kijk dan hier.

Het Grenspark biedt volop kansen voor de regio. Kansen voor de landbouw, natuur, haven en recreatie. Voor ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid. Hiervoor gaan diverse mooie projecten lopen. De grootse kans is samen met de streekholders grensoverschrijdend  integraal te werken aan de uitdagingen die in het gebied liggen. En een oproep aan de bewoners: Doe mee!

Na de streekholdersbijeenkomst van 27 november 2019 en de keuze voor de Panoramaheuvel met uitkijktoren (expressieve model) is de voorbereiding voor de benodigde planologische procedure voorspoedig opgepakt. Daarvoor zijn diverse onderzoeken verricht en is een ruimtelijke onderbouwing geschreven. De planning is dat de planologische procedure gaat starten ergens rond augustus. Dan wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Hulst. Het betreft een afwijkingsprocedure op het huidige Rijksinpassingsplan. We hopen de ophoging te kunnen starten in oktober 2021 en daaropvolgend de uitkijktoren.

Wil je meer lezen over de panoramaheuvel? Kijk dan hier.

Waar we nu staan na 4 jaar is dat er een gebiedsagenda ligt met een ambitie en een uitvoeringsprogramma. Veel activiteiten uit het programma worden al opgepakt. Dit is allemaal goed te volgen op dit digitale platform. Enkele voorbeelden zijn: masterplan Prosperhoeve, Scheldekust, biodivers bouwplan, mobiliteitsvisie, zonnetreintje, het Waaike, huisstijl met logo, start met bouwen streekmerk, start bouwveldstation en procedures Panoramaheuvel, grensoverschrijdend Dijken en Krekenplan, innovatiefonds etc.

Het grenspark staat positief tegenover het keurmerk Geopark Schelde Delta en we zien uit naar de samenwerking met de andere partners van het Geopark. Daarvoor bezoekt het grenspark al geregeld de partnerbijeenkomsten van het Geopark en wisselen we al veel kennis en ervaringen. 

BEZOEK ONS VOOR MEER INFORMATIE IN DE INFOKEET!

Adres: Zoetenberm 6a, Beveren, België

Voor de actuele openingstijden, kijk hier.

 

Volg ons op social media

        

 

 

Cookie-instellingen